reklama.
vr1

Je dítě na táboře poprvé

Pokud jede Vaše dítě na tábor poprvé, je nutné věnovat větší pozornost vyhledání vhodného tábora a pobytu či jeho referencím. Doporučují se některé zásady:


Na věku dítěte vůbec nezáleží. – Žádný ideální věk pro odjezd na tábor není, u každého dítěte je to jinak. Většina dětí bývá na první tábor připravena už v sedmi, osmi letech, některé ale až v deseti, jedenácti. A jiné děti o tábor nestojí vůbec a jsou naprosto spokojené i bez něj. Podstatné je, aby dítě samo projevilo přání, že chce jet. Máte dítě ve třetí třídě a o žádný tábor nestojí? Neděste se, zdaleka to ještě neznamená, že vám doma vyrůstá malý asociál extrémně závislý na rodičích. Tábor je dozajista zajímavá životní zkušenost, ale pro společenský rozvoj dítěte není nezbytná.

Společenské otužování. – Máme-li doma úzkostné dítě, musíme je začít otužovat alespoň půl roku před odjezdem. Začněme s víkendem u babičky, pak se dá domluvit přespání u kamaráda, dvoudenní výlet se známými.

Tlak z vaší strany může být velmi nenápadný, prostě jen s dítětem mluvíte o tom, co je zajímá, a hledáte, co by ho na táboře mohlo zaujmout. Líbí se mu karneval? Výborně, reagujte pohotově: „Víš co, na táboře taky bývá maškarní, já zjistím, jestli bude i na tomhle. Zpívání, sportování, morseovka, cokoli. V tomto případě účel světí prostředky. Platí jen jedno omezení: nesmíte bájit. Dítě totiž hned zkraje tábora zjistí, jak se věci mají, a po šťastném rozloučení by mohl následovat nešťastný pobyt.

Vybírali jsme tábor pečlivě podle nejlepšího svědomí i referencí? Tak se teď pro dobro dítěte uvolněme a pomozme mu se od nás na chvilku odloučit. Prospěje to oběma stranám.

 

reklama