reklama.
vr1

GDPR - COOKIES

GDPR

Rezervační katalog NabidkaTaboru.cz umožňuje registraci a přihlašování uživatelů s cílem dobrovolně propagovat provozované tábory, pobyty a rekreace. Jakékoli údaje k pobytům včetně kontaktních údajů (jména, příjmení, telefonní čísla, emailové adresy, atd..) vkládají uživatelé dobrovolně ve vlastním zájmu.

Provozovatel Rezervačního katalog NabidkaTaboru.cz využívá uvedených kontaktů pouze pro interní potřeby k zkvalitňování služeb. Kontakty registrovaných uživatelů NEJSOU předávány jiným společnostem.

COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů,  mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies v  NabidkaTaboru.cz nepoužíváme  pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

REKLAMA

Reklamy (reklamní bannery) obsahují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel  NabidkaTaboru.cz nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Uživatelé mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitý obsah stránek (videa, reklamy, atd.).

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

Jaké informace od vás online shromažďujeme

Obecné: Obdržíme a ukládáme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách, například při registraci, rezervaci pobytu, atd. a v jiných případech, např. při soutěži, mailových dotazech, atd.. Mezi ně patří i údaje, které vás mohou identifikovat („osobní údaje“), mimo jiné vaše křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní a e-mailová adresa a fakturační údaje. Můžete se rozhodnout, že nám tyto informace nesdělíte, ale většina údajů, které od vás požadujeme, je nezbytně nutná pro rezervaci tábora / pobytu, členkou registraci, vyplnění profilu hosta, účast v průzkumu či soutěži, položení dotazu nebo provedení jiné transakce na našich webových stránkách, případně v našich aplikacích.

Údaje o dětech: Na těchto stránkách či v některé z aplikací provedete rezervaci pobytu pro dítě, budete požádáni o osobní údaje dítěte. Pokud nám tyto osobní údaje sdělíte, dáváte tímto jako zákonní zástupci dítěte plný souhlas s uchováváním osobních údajů dítěte. Osobní údaje a informace budou následně uchovány v databázi. Vložené informace do systému Rezervačního katalogu jsou uchovány v interní databázi systému a elektronicky přeposlány (automatickým emailem) zadavateli informací a provozovateli (propagátorovi) tábora, pobytu a rekreace. Tím dojde k rezervaci poukazu a provozovatel pobytu se kontaktuje s objednavatelem bez účasti provozovatele Rezervačního katalogu NabidkaTaboru.cz.

Jak s informacemi nakládáme

Důvěrné osobní údaje využíváme k provedení rezervace pobytu, který jste si vybrali na našem webu. Další informace o vás využijeme obecně k následujícím účelům, pokud nám k tomu poskytnete svolení: správa vašeho účtu a zasílání oznámení týkajících se novinek; všeobecná komunikace s vámi; odpovědi na vaše dotazy a připomínky; vyhodnocení zájmu o naše služby, webové stránky a aplikace a jejich další zlepšování; informování o speciálních nabídkách a produktech či službách, které by vás mohly zajímat; přizpůsobení prostředí webových stránek a aplikací vašim potřebám; poskytování odměn v rámci věrnostních programů, do kterých jste vstoupili; zjišťování vašich názorů, například pomocí dotazníků; rozhodování sporů, výběr poplatků a řešení problémů; předcházení zakázaným a kriminálním aktivitám; kontrola plnění našich Obchodních podmínek; případné další účely, které budou uvedeny tam, kde je daná informace získávána.

E-mailová komunikace: Rádi bychom vám usnadnili využití turistických nabídek, které jsou k dispozici na našich webových stránkách a v aplikacích. Pokud jste tedy svolili k zasílání marketingových sdělení e-mailem, můžeme vám e-mailem posílat zprávy s informacemi o novinkách, které by vás mohly zajímat. V zemích, kde to nařizuje zákon, se budeme při zasílání marketingových sdělení řídit již existujícími a veřejně dostupnými seznamy uživatelů, kteří vyjádřili nesouhlas se zasíláním takových sdělení. Příklad: Vyhledáte-li si na našich webových stránkách např. tábor v Brně, ale neprovedete rezervaci, můžeme vám poslat e-mail upozorňující na speciální nabídky hotelů v Brně. Máme za to, že vám tato e-mailová sdělení poskytnou užitečné informace o speciálních nabídkách, které jsou turistům k dispozici na našem webu nebo aplikacích. V každém takovém e-mailu najdete možnost nepřijmout toto e-mailové sdělení.

Další informace najdete níže v části Dostupné volby pro shromažďování a používání informací.

S kým informace sdílíme

S vaším svolením můžeme vaše údaje sdílet s těmito subjekty:

 

Jak můžete informace zobrazit a opravit

Své kontaktní údaje můžete zobrazit a aktualizovat na stránce Účet na tomto webu. Chcete-li svůj účet uzavřít, zašlete nám prosím e-mail na adresu uvedenou níže. Upozornění: Jestliže svůj účet zavřete, nebudete se moci k našemu webu přihlásit ani zobrazit žádné osobní údaje. Bude však kdykoli možné otevřít nový účet.

Poskytnete-li nám na tomto webu nebo v některé aplikaci své osobní údaje, berete na vědomí, že budeme tyto údaje uchovávat. Ve zpracování osobních údajů týkajících se účtu můžeme pokračovat za účelem naplnění našich legitimních podnikatelských cílů, splnění veškerých povinností, které nám ukládá zákon a platné předpisy, a pro potřeby dlouhodobé evidence a analýz. Neoprávněnému přístupu k údajům o účtech brání důsledná technická opatření.

Nemáte-li u nás účet nebo nás chcete kontaktovat ohledně osobních údajů, které se ve vašem účtu nezobrazují, můžete nás požádat o přístup, odstranění nebo opravu informací, které o vás uchováváme, odesláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou níže. E-mailem na níže uvedenou adresu můžete také požádat o vysvětlení postupů využívaných ke zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám poskytli přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Dostupné volby pro shromažďování a používání informací

  • Jak již bylo zmíněno, můžete se rozhodnout, že nám žádné údaje neposkytnete. V takovém případě však pravděpodobně nebude možné využít určité funkce tohoto webu nebo aplikací.
  • Podle pokynů uvedených výše můžete přidávat nové údaje nebo zadané informace opravit. Kromě toho je také možné váš účet uzavřít.
  • Při registraci k členství se vám zobrazí volba, zda od nás chcete dostávat e-mailová oznámení o speciálních nabídkách a e-mailová upozornění na produkty a služby nabízené vybranými partnery. Po registraci může každý člen tuto volbu kdykoli změnit na stránce Předvolby komunikace. Bez ohledu na to, zda jste zaregistrovaným členem, najdete v každém takovém e-mailu možnost odhlásit se z dalšího odběru podobných e-mailových sdělení. Upozornění: Vyhrazujeme si právo zasílat vám jiná sdělení, mimo jiné související s provozem našich služeb nebo zprávy administrativního charakteru, která se týkají vašeho účtu nebo transakcí. Z odběru takovýchto zpráv se nelze odhlásit.

 

 

Jak informace chráníme

Přejeme si, abyste měli v náš web i aplikace plnou důvěru a rádi je používali při plánování svých cest. Proto ochraně shromážděných údajů přikládáme zásadní důležitost. Žádný web ani aplikace sice nemůže zaručit dokonalou bezpečnost, ale přesto jsme přijali potřebná administrativní, technická i fyzická bezpečnostní opatření, která přispívají k ochraně zadaných osobních údajů. K osobním údajům mají například přístup výhradně oprávnění zaměstnanci, a to výlučně jen pro potřeby nutně související s provozem našich služeb. Při přenosu citlivých osobních údajů z vašeho systému k nám navíc využíváme šifrování. Neoprávněným osobám bráníme v přístupu k vašim údajům pomocí firewallů a systémů pro odhalení průniku.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky jsou určeny nejen pro dospělou veřejnost, ale i pro děti. Totéž platí i o všech aplikacích. Žádáme rodiče a zákonné zástupce, aby veškeré úkony na našem webu spojené s poskytováním osobních údajů dítěte (např. registrace, rezervace pobytu, atd. ) prováděli za dítě s rozvahou a uvážením, jaké údaje o dítěti poskytnou. Obdržíme-li podložené informace o tom, že nám určité osobní údaje sdělila osoba mladší 18 let bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce, okamžitě takové údaje vymažeme.

Externí odkazy

Jestliže kdekoli na těchto webových stránkách nebo v libovolné aplikaci použijete odkaz, kterým přejdete na jiný web, nezapomeňte, že cílový web se neřídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si důkladně prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného webu, kde jsou vysvětleny jeho postupy při shromažďování, zpracování a sdílení osobních údajů.

Přenos osobních údajů mimo území země vašeho bydliště

V případě, že náš web nebo aplikace používáte mimo území domovského státu, upozorňujeme vás, že vaše osobní údaje mohou být přeneseny, uloženy a zpracovány v České republice, kde se nacházejí naše stránky a kde provozujeme svou databázi. Zákony na ochranu osobních údajů platné v ČR a dalších zemích mohou mít méně přísné požadavky než zákony vaší země, přesto vás však ujišťujeme, že podnikáme veškeré kroky nutné k zabezpečení vašeho soukromí. Používáním našich služeb berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být přeneseny do našich zařízení a předány dalším subjektům, s nimiž informace sdílíme v souladu s těmito Zásadami.

 

reklama